Seminaarit, workshopit, ekskursiot

12.11.2015 09:43

25.9.2019 Ygoforum ekskursio - ilmoittaudu mukaan!

YTP järjestää yhteistyössä Ygoforumin kanssa ekskursion. 

Tutustu päivän ohjelmaan.

Ilmoittautumiset 11.9.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: https://my.surveypal.com/25.9.2019-Ygoforum-ekskursio

Lisätiedot ekskursiosta:   margareta.wahlstrom@vtt.fi  
Lisätiedot käytännön järjestelyistä: sirpa.komulainen@ytpliitto.fi

 

14.11.2018 järjestettiin Ygoforum-seminaari "Kestävä infrarakentaminen".

Seminaarin luentomateriaalit ovat alla:
 

Seminaarin avaus, Tuula Säämänen, Liikennevirasto
Ajankohtaista ympäristölainsäädännöstä, Kati Vaajasaari, Ympäristöministeriö
Terveiset Wascon 2018 -konferenssista, Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
 
Kestävän rakentamisen teemoja
 
Kestävän rakentamisen standardointi, Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta, Tuuli Teittinen, Aalto-yliopisto
Päällysteiden hallittu uusiokäyttö, Katri Eskola, Liikennevirasto
Paikalla tehtävät kasvualustat, Elina Regårdh, WSP Finland Oy / Mikko Suominen, Helsingin kaupunki
 
Jätteestä tuotteeksi
 
Vaahtolasi, Juuso Viitikko, Uusioaines Oy
Betonimurske, Jani Pieksemä, Rudus Oy
Pohjakuona (luentomateriaali ei saatavilla), Heikki Hämäläinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Tuhkat (luentomateriaali ei saatavilla), Jan Österbacka, Fortum Recycling & Waste Solutions

Seminaarin avaus, Tuula Säämänen, Liikennevirasto
Ajankohtaista ympäristölainsäädännöstä, Kati Vaajasaari, Ympäristöministeriö
Terveiset Wascon 2018 -konferenssista, Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto

Kestävän rakentamisen teemoja
Kestävän rakentamisen standardointi, Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta, Tuuli Teittinen, Aalto-yliopisto
Päällysteiden hallittu uusiokäyttö, Katri Eskola, Liikennevirasto
Paikalla tehtävät kasvualustat, Elina Regårdh, WSP Finland Oy / Mikko Suominen, Helsingin kaupunki

Jätteestä tuotteeksi
Vaahtolasi, Juuso Viitikko, Uusioaines Oy
Betonimurske, Jani Pieksemä, Rudus Oy
Pohjakuona (luentomateriaali ei saatavilla), Heikki Hämäläinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Tuhkat (luentomateriaali ei saatavilla), Jan Österbacka, Fortum Recycling & Waste Solutions

21.11.2017 järjestettiin Ygoforum-seminaari "Suojarakenteet pohjaveden suojelussa & Kiertotalous viherrakentamisessa".

Seminaarin luentomateriaalit ovat alla:
Ympäristöministeriön alkusanat
, Kati Vaajasaari, Ympäristöministeriö
Pohjaveden suojaus tien kohdalla, Laura Pennanen, Liikennevirasto
Maanteiden hulevesien laadun ja luiskasuojausten suodatuskyvyn tutkimukset ja Esityksen formaattiesimerkki, Pekka Vallius, Geopex Oy
Luiskasuojausten vaikutukset pohjaveden kloridipitoisuuteen, Erja Vallila
Multi-component Geosynthetic Clay Liners-Technical and Application Considerations, Kent P. von Maubeuge, NAUE GmbH&Co. KG, Espelkamp-Fiestel, Germany
Filter Materials for Stormwater Quality Management, Kalle Loimula, VTT
Polttonesteiden jakeluasemien sijoittuminen pohjavesialueille-uudet ohjeet, Juhani Gustafsson, Ympäristöministeriö
Helsinki-Vantaan lentoaseman pohja- ja pintavesien suojatoimet: lentokoneiden jäänesto- ja poistoaineet sekä kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineet, Pasi Pekkala, Sito Oy
Kestävä ympäristörakentaminen, Emilia Weckman, Viherympäristöliitto ry
Viherrakentamisen reunaehdot-lainsäädännöllinen toimintaympäristö, Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry
ViherRiski2, kasvintuhoojariskien hallinta, Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry
Puhdistamolietteiden käyttö viherrakentamisessa, Janne Nipuli, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Viherrakentamisen ja infrarakentamisen yhtymäkohdat ja eroavuudet-kokemuksia, Henrik Bos, VRJ Group
Helsingin kaupungin puistorakentaminen-uusiomateriaalit kasvualustoissa, Laura Yli-Jama, Helsingin kaupunki, Puisto- ja viheraluesuunnittelu
Liikuntapaikkojen rakentaminen uusiomateriaaleilla, Marjo Koivulahti, Ramboll Finland Oy


2.11.2016 järjestettiin Ygoforum-seminaari "Green Deal – askel kestävään infrarakentamiseen".

Seminaarin luentomateriaalit ovat alla:
Seminaarin avaus, Katja Lehtonen, Rudus Oy
Green Deal approach in the Netherlands: case bottom ash, Jan Peter Born, HVC Groep, The Netherlands
Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan käynnistys, Henrik Österlund, Motiva Oy
Green Deal Suomen näkökulmasta, Jarmo Muurman, ympäristöministeriö
Kehto-foorumi kuntien teknisten palvelujen kehittäjänä, Paavo Taipale, Kuntaliitto
Julkiset hankinnat, Isa-Maria Bergman, Motiva Oy
Käyttäjän näkökulma, Timo Tirkkonen, Liikennevirasto
Lupaviranomaisen näkökulma, Maarit Rantataro, Vantaan kaupunki, ympäristökeskus
 
 

2.11.2015 pidetyn Workshopin: Jätteiden ja maa-ainesten hyödyntäminen rakennusmateriaaleina luentomateriaalit:
Lupakäsittelyn sujuvoittaminen, Ari Seppänen, Ympäristöministeriö

Hyvä materiaalin hyötykäytön ympäristölupahakemus ja -päätös -prosessin osapuolten näkökulmia:
- Jätteen tuottaja, Maija Heikkinen, Metsäteollisuus ry
- Konsultti, Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
- Rakentaja, Mikko Suominen, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
- Luparatkaisija, Harri Majander, Etelä-Suomen AVI
- Valvoja, Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus
MARA-asetuksen uudistus, Else Peuranen, Ympäristöministeriö
Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen (asetus ja opas), Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
Tuhkasta uutta liiketoimintaa - näköaloja, Jan Österbacka, Ekokem Oyj (ei materiaalia jaossa ainakaan vielä)
Tuhkan hyödyntäminen geopolymeereissä, Mirja Illikainen, Oulun yliopisto
Tuhkarae: uusi kevytkiviaines infrarakentamiseen, Mikko Räisänen, FA Forest
Lentotuhkapohjaiset Ecofax-tuotteet betonin valmistajille, Aino Heikkinen, Fatec Oy
Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen Suomessa, Annika Sormunen, Suomen Erityisjäte Oy
Jätteenpolton kuonien jalostaminen, Renja Rautiainen, HSY

YGOFORUM järjestää joka toinen vuosi alan ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyvän seminaarin ja joka toinen vuosi tarpeen mukaan workshopin.